‘กระดูกสัตว์เลี้ยงแสนรัก’ เปลี่ยนเป็น ‘อัญมณีแห่งความทรงจำ’

ข่าวสัตว์โลกวันนี้

เมื่อสัตว์เลี้ยงจากไป แต่จะยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของเรา การได้คิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขก็ทำให้เรายิ้มได้เสมอ

เมื่อพาเค้าไปเดินเล่น เมื่อพาไปหาสัตวแพทย์ครั้งแรก หรือมองรูปถ่าย วิดีโอที่เราเก็บไว้ นั่นคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงว่าเราและสัตว์เลี้ยงต่างเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน ปัจจุบันนอกจากความทรงจำ ภาพถ่าย วิดีโอต่าง ๆ แล้ว ยังมีคนรักสัตว์เลี้ยง พัฒนาสิ่งของแทนใจที่สร้างขึ้นจากส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราเอาไว้ให้คิดถึงยามจากกันด้วย

ข่าวสัตว์โลกวันนี้

สัตว์เลี้ยงถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความผูกพันทางใจให้แก่มนุษย์มาเป็นระยะเวลานานกว่าหลายทศวรรษ พวกเขาเหล่านั้นเป็นทั้งเพื่อน และคนในครอบครัว จึงไม่แปลกที่เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจากไป ความอาลัย ความรัก และความผูกพันของเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังคงอยู่ในหัวใจตลอดกาล การเก็บไว้เพียงเถ้ากระดูกหรืออัฐิจึงอาจไม่เพียงพอต่อคุณค่าทางจิตใจของผู้เลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงถือกำเนิดงานบริการใหม่ “จากความรักสู่อัญมณี” ซึ่งเป็นงานบริการที่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนเถ้ากระดูกหรืออัฐิให้กลายเป็นอัญมณีที่มีค่าและเป็นของแทนใจแห่งความทรงจำที่สวยงามตลอดไป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ประเภท คือ อัญมณี และเครื่องประดับที่มีอัญมณีบรรจุอยู่ โดยสามารถเลือกลักษณะรูปทรง สีสันของอัญมณี และชนิดของเครื่องประดับที่ต้องการได้ โดยการผลิตจะใช้อัฐิปริมาณ 10 กรัม ในการทำอัญมณี แต่ถ้าหากผู้เลี้ยงสัตว์นำร่างสัตว์เลี้ยงหรือโครงกระดูกสัตว์เลี้ยงมาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผาร่างและเก็บอัฐิ คิดค่าบริการตามน้ำหนักตัว ซึ่งร่างสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แมว นก งู ปลา เป็นต้น ส่วนร่างสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับอัญมณี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท สำหรับเครื่องประดับที่มีอัญมณี เริ่มต้นที่ 5,500 บาท

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ โรงพยาบาลสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และหน่วยงานเอกชนทั้งในระดับภาคเหนือและทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยียังเล็งเห็นถึงความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์กับสัตว์เลี้ยงจึงได้เปิดงานบริการ “LOVE” afterlife ซึ่งเป็นงานบริการที่ความรักของเจ้าของยังคงอยู่ในชีวิตหลังความตายของสัตว์เลี้ยงแสนรัก ได้แก่ งานฌาปนกิจร่างสัตว์เลี้ยง และงานสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง โดยที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกอีกหนึ่งคนในบ้าน ที่ศูนย์ชันสูตรได้เปิดให้บริการ ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา, งานตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา, งานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา, งานตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา, งานตรวจวินิจฉัยทางไวรัสวิทยา, งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา, งานตรวจวินิจฉัยด้านสัตว์น้ำ, งานตรวจวิเคราะห์โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์, งานตรวจคุณภาพน้ำนม, งานตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ